File Bản Đồ Quy Hoạch Huyện Cao Lãnh Tỉnh Đồng Tháp 2022 Mới

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Bao gồm các điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, thay đổi về hạ tầng gia thông, vị trí các loại mục đích sử dụng đất ở nông thôn, ở đô thị, mô tả các thay đổi quy hoạch của khu vực trong năm nay!

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất Huyện Cao Lãnh năm 2021

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất Huyện Cao Lãnh năm 2022

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Cao Lãnh tầm nhìn năm 2021 – 2030

Banner Tai File Ban Do Quy Hoach Su Dung Dat 705 Huyen Cao Lanh

Huyện Cao Lãnh nằm ở phía bắc sông Tiền, cách thành phố Cao Lãnh 8 km về phía đông nam, có vị trí địa lý:

Huyện Cao Lãnh có diện tích 491,61 km², dân số năm 2019 là 197.614 người[1], mật độ dân số đạt 403 người/km².

Huyện Cao Lãnh có 18 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Mỹ Thọ (huyện lỵ) và 17 xã: An BìnhBa SaoBình Hàng TâyBình Hàng TrungBình ThạnhGáo GiồngMỹ HiệpMỹ HộiMỹ LongMỹ ThọMỹ XươngNhị MỹPhong MỹPhương ThịnhPhương TràTân Hội TrungTân Nghĩa.

Thông Tin Cập Nhật Mới Nhất

 • Năm 1976, thị xã Cao Lãnh, huyện Kiến Văn và huyện Mỹ An đều bị giải thể, sáp nhập trở lại vào địa bàn huyện Cao Lãnh. Địa bàn thị xã Cao Lãnh cũ được chuyển thành thị trấn Cao Lãnh và là nơi đặt huyện lỵ huyện Cao Lãnh. Tháng 2 năm 1976, huyện Cao Lãnh thuộc tỉnh Đồng Tháp. Lúc bấy giờ, tỉnh lỵ tỉnh Đồng Tháp vẫn đặt tại thị xã Sa Đéc cho đến năm 1994.

  Huyện Cao Lãnh ban đầu gồm thị trấn Cao Lãnh và 22 xã: Bình Hàng Tây, Bình Hàng Trung, Bình Thạnh, Đốc Binh Kiều, Hòa An, Hưng Thạnh, Long Hiệp, Mỹ An, Mỹ Hòa, Mỹ Hội, Mỹ Quý, Mỹ Tân, Mỹ Thọ, Mỹ Trà, Mỹ Xương, Nhị Bình, Phong Mỹ, Phương Thịnh, Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây, Thanh Mỹ, Tịnh Thới.

  Ngày 27 tháng 12 năm 1980, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 382-CP về việc điều chỉnh địa giới một số xã thuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp như sau[2][3]:

  1. Chia xã Hưng Thạnh thành hai xã lấy tên là xã Hưng Thạnh và xã Trường Xuân
  2. Chia xã Mỹ Quý thành hai xã lấy tên là xã Mỹ Quý và xã Mỹ Đông
  3. Chia xã Mỹ Tân thành hai xã lấy tên là xã Mỹ Tân và xã Tân Nghĩa
  4. Chia xã Long Hiệp thành hai xã lấy tên là xã Mỹ Long và xã Mỹ Hiệp
  5. Chia xã Nhị Bình thành hai xã lấy tên là xã Nhị Mỹ và xã An Bình
  6. Chia xã Phương Thịnh thành hai xã lấy tên là xã Phương Thịnh và xã Ba Sao
  7. Thành lập xã Phương Trà trên cơ sở sáp nhập ấp Một của xã Phương Thịnh và một nửa ấp Mỹ Quới của xã Mỹ Trà.

  Đến thời điểm năm 1981, huyện Cao Lãnh có 29 xã: An Bình, Ba Sao, Bình Hàng Tây, Bình Hàng Trung, Bình Thạnh, Đốc Binh Kiều, Hòa An, Hưng Thạnh, Mỹ An, Mỹ Đông, Mỹ Hiệp, Mỹ Hòa, Mỹ Hội, Mỹ Long, Mỹ Quý, Mỹ Tân, Mỹ Thọ, Mỹ Trà, Mỹ Xương, Nhị Mỹ, Phong Mỹ, Phương Thịnh, Phương Trà, Tân Nghĩa, Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây, Thanh Mỹ, Tịnh Thới, Trường Xuân và thị trấn Cao Lãnh.

  Ngày 05 tháng 01 năm 1981, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 4-CP về việc chia huyện Cao Lãnh thành hai huyện lấy tên là huyện Cao Lãnh và huyện Tháp Mười[4]:

  1. Huyện Cao Lãnh gồm có 21 xã: An Bình, Ba Sao, Bình Hàng Tây, Bình Hàng Trung, Bình Thạnh, Hòa An, Mỹ Hiệp, Mỹ Hội, Mỹ Long, Mỹ Tân, Mỹ Thọ, Mỹ Trà, Mỹ Xương, Nhị Mỹ, Phong Mỹ, Phương Thịnh, Phương Trà, Tân Nghĩa, Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây, Tịnh Thới và thị trấn Cao Lãnh. Trụ sở huyện đóng tại thị trấn Cao Lãnh.
  2. Huyện Tháp Mười gồm có 8 xã: Đốc Binh Kiều, Hưng Thạnh, Mỹ An, Mỹ Đông, Mỹ Hoà, Mỹ Quý, Thanh Mỹ, Trường Xuân. Trụ sở huyện đóng tại xã Mỹ An.

  Ngày 23 tháng 2 năm 1983, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 13-HĐBT[5] về việc thành lập thị xã Cao Lãnh thuộc tỉnh Đồng Tháp. Theo đó, tách thị trấn Cao Lãnh và 3 xã: Hòa An, Mỹ Trà, Mỹ Tân của huyện Cao Lãnh để thành lập thị xã Cao Lãnh.

  Huyện Cao Lãnh còn lại 18 xã: An Bình, Ba Sao, Bình Hàng Tây, Bình Hàng Trung, Bình Thạnh, Mỹ Hiệp, Mỹ Hội, Mỹ Long, Mỹ Thọ, Mỹ Xương, Nhị Mỹ, Phong Mỹ, Phương Thịnh, Phương Trà, Tân Nghĩa, Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây, Tịnh Thới. Trụ sở huyện đóng tại xã Mỹ Thọ.

  Ngày 16 tháng 2 năm 1987, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 36-HĐBT[6] về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Cao Lãnh và các thị xã Cao Lãnh, Sa Đéc thuộc tỉnh Đồng Tháp như sau:

  • Tách 3 xã Tân Thuận Tây, Tịnh Thới, Tân Thuận Đông; 5 ấp của xã Tân Nghĩa; ấp 4, ấp 5 của xã Phương Trà; một phần ấp 5 của xã Phong Mỹ với tổng diện tích tự nhiên 6.380 hécta và 52.459 người của huyện Cao Lãnh để sáp nhập vào thị xã Cao Lãnh
  • Tách 3 cồn Cát Sậy và Bồng Bồng gồm 152 ha diện tích tự nhiên với 505 người của xã Bình Hàng Trung thuộc huyện Cao Lãnh để sáp nhập vào thị xã Sa Đéc
  • Thành lập thị trấn Mỹ Thọ, thị trấn huyện lỵ huyện Cao Lãnh trên cơ sở tách một phần diện tích và dân số của xã Mỹ Thọ.

  Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, huyện Cao Lãnh có 48.885 ha diện tích tự nhiên và 161.959 người với 16 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm thị trấn Mỹ Thọ và 15 xã: An Bình, Ba Sao, Bình Hàng Tây, Bình Hàng Trung, Bình Thạnh, Mỹ Hiệp, Mỹ Hội, Mỹ Long, Mỹ Thọ, Mỹ Xương, Nhị Mỹ, Phong Mỹ, Phương Thịnh, Phương Trà, Tân Nghĩa.

  Ngày 27 tháng 06 năm 1989, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 77-HĐBT[7] về việc điều chỉnh địa giới hành chính của một số xã thuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Theo đó, thành lập xã Tân Hội Trung thuộc huyện Cao Lãnh trên cơ sở tách một phần diện tích và dân số của các xã Bình Hàng Trung, Bình Hàng Tây và Mỹ Hội.

  Năm 1991, thành lập một xã mới lấy tên là xã Gáo Giồng.

  Huyện Cao Lãnh có 1 thị trấn và 17 xã như hiện nay.

  Ngày 26 tháng 8 năm 2014Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1052/QĐ-BXD[8] công nhận thị trấn Mỹ Thọ là đô thị loại IV.

Tải Về File Bản Đồ Quy Hoạch Huyện Cao Lãnh

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021, Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Cao Lãnh được Đất nền Việt Nam cập nhật mới nhất (giai đoạn 2021 – 2030) bao gồm các địa giới hành chính:

Thị trấn Mỹ Thọ, Xã An Bình, Xã Ba Sao, Xã Bình Hàng Tây, Xã Bình Hàng Trung, Xã Bình Thạnh, Xã Gáo Giồng, Xã Mỹ Hiệp, Xã Mỹ Hội, Xã Mỹ Long, Xã Mỹ Thọ, Xã Mỹ Xương, Xã Nhị Mỹ, Xã Phong Mỹ, Xã Phương Thịnh, Xã Phương Trà, Xã Tân Hội Trung, Xã Tân Nghĩa.

Hướng dẫn nhanh: File bản đồ quy hoạch là file số PDF, DGN, DWG,… thông thường file sẽ chứa dữ liệu rất nhiều và độ phân giải cao nên sẽ rất nặng và cần các phần mềm đọc file chuyên dụng như PDF Reader, Auto CAD, Microstation,… vậy nên cần tải và cài đặt các phần mềm tương ứng tại đây: https://datnenvietnam.com/tai-file/phan-mem-bat-dong-san/
Hoặc tham gia cộng đồng Đất nền Việt Nam để được hỗ trợ sử dụng miễn phí và trao đổi thông tin quy hoạch cùng đội ngũ admin và mọi người!

Câu Hỏi Và Giải Đáp Về Dữ Liệu Quy Hoạch

Dữ liệu quy hoạch của Đất nền Việt Nam chia sẽ là file chính gốc chưa qua chỉnh sữa hay thay đổi được tải về từ trang web sở tài nguyên môi trường của tỉnh và reupload lên google drive của web.

KHÔNG, Đất nền Việt Nam chia sẽ dữ liệu của 63 tỉnh thành hoàn toàn là miễn phí và hỗ trợ test quy hoạch miễn phí tới cộng động với mục đích chia sẽ để kết nối cơ hội.

Đọc bảng mô tả ký hiệu và sử dụng link tải trên bảng link download bằng chức năng tìm kiếm sẽ tìm ra được Tỉnh/Quận/Huyện cần tải file quy hoạch

Dữ liệu quy hoạch của chúng tôi chia sẽ tập trung chủ yếu dữ liệu Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, 2022 và Quy hoạch sử dụng đất tầm nhìn giai đoạn 2021 tới năm 2030. Nhưng vẫn có một số ngoại lệ các tỉnh thành chưa có hoặc chưa cập nhật file kế hoạch mới nhất thì chúng tôi vẫn up các dữ liệu tới ngày gần nhất của tỉnh thành đó.

Website làm vì cộng đồng không gắn quảng cáo không thu phí và vì vậy nếu bạn có lòng đóng góp để website phát triển tốt hơn thì chúng tôi có để lại thông tin Donate bên dưới. Xin cảm ơn và kính chúc bạn thật nhiều sức khoẻ.

Kiểm Tra Test Quy Hoạch Miễn Phí Từ Cộng Đồng

Dữ liệu bản đồ được chúng tôi cập nhật liên tục và tải về miễn phí, nếu thấy hữu ích và giá trị bạn có thể ủng hộ (donate) theo thông tin bên dưới. Xin cảm ơn !!!
Ngân hàng Quân Đội (MBBank) / Số TK : 669969688888 / Chủ TK: PHAM CHI THANH
Momo: https://nhantien.momo.vn/0908278807

Bởi vì dữ liệu của 63 Tỉnh Thành, 705 Quận, Huyện, Thị xã là rất lớn nên trong lúc sắp xếp, xử lý dữ liệu sẽ không tránh được việc sai sót, nhầm lẫn file, lỗi. Hãy bình luận ngay mỗi bên dưới bài viết nơi mà bạn thấy lỗi đó quản trị viên sẽ tiếp nhận và khắc phục sớm nhất có thể. Xin cảm ơn!

Quy định nhóm:

 • Nhóm hỗ trợ kiểm tra Quy hoạch Miễn Phí 100% cho tất cả mọi người không hạn chế số lần.
 • Nhóm làm vì cộng đồng không vì mục đích thương mại và sẽ mãi mãi Miễn Phí, giúp kết nối giao lưu và hỗ trợ lẫn nhau.
 • Kết quả kiểm tra QH có thể chính xác tới 99.9% so với địa chính vì phần mềm là 1.
 • Quy định gửi check QH mọi người cố gắng gửi nhiều thông tin về lô đất nhất có thể như: Hình sổ trang 2,3,trích lục địa chính, định vị,…
 • Có thể online nhóm sẽ check 24/24 hoặc 1 lúc sau đó mọi người vui lòng kiên nhẫn đợi, trường hợp khẩn cấp gọi 0904808000. Xin cảm ơn!
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
0 0 bình chọn
Article Rating
Đăng ký
Nhận thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Bạn đang nghĩ gì, hãy để lại bình luận nhé !x