File Bản Đồ Quy Hoạch Thị xã Phổ Yên Tỉnh Thái Nguyên 2022 Mới

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Bao gồm các điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, thay đổi về hạ tầng gia thông, vị trí các loại mục đích sử dụng đất ở nông thôn, ở đô thị, mô tả các thay đổi quy hoạch của khu vực trong năm nay!

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất Thị xã Phổ Yên năm 2021

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất Thị xã Phổ Yên năm 2022

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Thị xã Phổ Yên tầm nhìn năm 2021 – 2030

Banner Tai File Ban Do Quy Hoach Su Dung Dat 705 Thi xa Pho Yen

Thành phố Phổ Yên nằm ở phía nam tỉnh Thái Nguyên, cách thành phố Thái Nguyên 26 km về phía nam, cách trung tâm Thủ đô Hà Nội 56 km về phía bắc, có vị trí địa lý:

Thành phố Phổ Yên có diện tích 258,42 km², dân số năm 2021 là 231.363 người[2], mật độ dân số đạt 895 người/km².

Thành phố Phổ Yên có 18 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 13 phường: Ba HàngBãi BôngBắc SơnĐắc SơnĐông CaoĐồng TiếnHồng TiếnNam TiếnTân HươngTân PhúThuận ThànhTiên PhongTrung Thành và 5 xã: Minh ĐứcPhúc TânPhúc ThuậnThành CôngVạn Phái.

Thông Tin Cập Nhật Mới Nhất

Theo Sắc lệnh số 148/SL ngày 25 tháng 3 năm 1948 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ Phổ Yên được đổi thành huyện Phổ Yên. Huyện Phổ Yên khi đó gồm có 16 xã: Đắc Sơn, Đại Xuân, Đồng Tiến, Hồng Tiến, Hợp Thành, Minh Đức, Nam Tiến, Phúc Thuận, Tân Hương, Tân Phú, Tân Tiến, Thắng Lợi, Thành Công, Thuận Thành, Tiên Phong và Trung Thành.

Ngày 1 tháng 7 năm 1956, Khu tự trị Việt Bắc được thành lập (theo Sắc lệnh số 268-SL của Chủ tịch Hồ Chí Minh), huyện Phổ Yên tách khỏi Thái Nguyên, để trở thành một huyện của tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 15 tháng 6 năm 1957, huyện Phổ Yên được nhập lại về Thái Nguyên, thuộc Khu Tự trị Việt Bắc và xóm Thông tách khỏi xã Thuận Thành (huyện Phổ Yên), sáp nhập vào xã Hồng Kỳ, huyện Đa Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơnthành phố Hà Nội).

Năm 1965, hai tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên hợp nhất thành tỉnh Bắc Thái, huyện Phổ Yên thuộc tỉnh Bắc Thái.[7]

Ngày 26 tháng 10 năm 1967, Bộ Nội vụ ra Quyết định số 416/NV thành lập thị trấn Nông trường Bắc Sơn (từ năm 2011 chuyển thành thị trấn Bắc Sơn).[8]

Ngày 26 tháng 11 năm 1970, Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ra Quyết định số 72-BT sáp nhập xã Đại Xuân vào xã Tiên Phong.[9]

Ngày 9 tháng 9 năm 1972, Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ra Quyết định số 41-BT thành lập 3 thị trấn: Mỏ Chè, Ba Hàng và Bãi Bông.[10]

Ngày 7 tháng 4 năm 1974, Bộ Nội vụ ra Quyết định số 136/ NV đổi tên các xã Hợp Thành thành Vạn Phái, Tân Tiến thành Đông Cao và Thắng Lợi thành Cải Đan. Từ đó, huyện Phổ Yên có 3 thị trấn: Ba Hàng, Bãi Bông, Mỏ Chè; thị trấn nông trường Bắc Sơn và 15 xã: Cải Đan, Đắc Sơn, Đông Cao, Đồng Tiến, Hồng Tiến, Minh Đức, Nam Tiến, Phúc Thuận, Tân Hương, Tân Phú, Thành Công, Thuận Thành, Tiên Phong, Trung Thành, Vạn Phái.

Ngày 1 tháng 10 năm 1983, các xóm Tân Thắng, Đồng Đẳng tách khỏi xã Phúc Thuận để hợp nhất với xã Phúc Thọ (huyện Đại Từ), xóm Yên Ninh (xã Phúc Trìu, huyện Đồng Hỷ) thành xã Phúc Tân thuộc huyện Đồng Hỷ.[11]

Ngày 2 tháng 4 năm 1985, các xã Phúc Tân, Bình Sơn, Bá Xuyên, Tân Quang tách khỏi huyện Đồng Hỷ và sáp nhập về huyện Phổ Yên. Huyện Phổ Yên bao gồm 3 thị trấn: Ba Hàng, Bãi Bông, Mỏ Chè; thị trấn nông trường Bắc Sơn và 19 xã: Bá Xuyên, Bình Sơn, Cải Đan, Đắc Sơn, Đông Cao, Đồng Tiến, Hồng Tiến, Minh Đức, Nam Tiến, Phúc Tân, Phúc Thuận, Tân Hương, Tân Phú, Tân Quang, Thành Công, Thuận Thành, Tiên Phong, Trung Thành, Vạn Phái.[12]

Ngày 11 tháng 04 năm 1985, tách thị trấn Mỏ Chè và 3 xã: Cải Đan, Tân Quang, Bá Xuyên để thành lập thị xã Sông Công (nay là thành phố Sông Công). Huyện Phổ Yên còn lại 2 thị trấn: Ba Hàng, Bãi Bông; thị trấn nông trường Bắc Sơn và 16 xã: Bình Sơn, Đắc Sơn, Đông Cao, Đồng Tiến, Hồng Tiến, Minh Đức, Nam Tiến, Phúc Tân, Phúc Thuận, Tân Hương, Tân Phú, Thành Công, Thuận Thành, Tiên Phong, Trung Thành, Vạn Phái.[13]

Ngày 1 tháng 1 năm 1997, tỉnh Thái Nguyên được tái lập, huyện Phổ Yên trở lại thuộc tỉnh Thái Nguyên.[14]

Ngày 10 tháng 4 năm 1999, xã Bình Sơn được sáp nhập vào thị xã Sông Công.[15]

Ngày 13 tháng 1 năm 2011, giải thể thị trấn Nông trường Bắc Sơn, điều chỉnh một phần diện tích và dân số của hai xã Phúc Thuận và Minh Đức để thành lập thị trấn Bắc Sơn.[16]

Ngày 30 tháng 12 năm 2013Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1339/QĐ-BXD về việc công nhận thị trấn Ba Hàng mở rộng là đô thị loại IV.

Cuối năm 2014, huyện Phổ Yên bao gồm 3 thị trấn: Ba Hàng (huyện lỵ), Bắc Sơn, Bãi Bông và 15 xã: Đắc Sơn, Đông Cao, Đồng Tiến, Hồng Tiến, Minh Đức, Nam Tiến, Phúc Tân, Phúc Thuận, Tân Hương, Tân Phú, Thành Công, Thuận Thành, Tiên Phong, Trung Thành, Vạn Phái.

Ngày 15 tháng 5 năm 2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 932/NQ-UBTVQH13[1]. Theo đó:

  • Thành lập thị xã Phổ Yên trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của huyện Phổ Yên
  • Điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn Ba Hàng và xã Đồng Tiến để thành lập thành 2 phường Ba Hàng và Đồng Tiến
  • Chuyển 2 thị trấn Bắc Sơn và Bãi Bông thành 2 phường có tên tương ứng.

Sau khi thành lập, thị xã Phổ Yên có 4 phường: Ba Hàng, Bãi Bông, Bắc Sơn, Đồng Tiến và 14 xã: Đắc Sơn, Đông Cao, Hồng Tiến, Minh Đức, Nam Tiến, Phúc Tân, Phúc Thuận, Tân Hương, Tân Phú, Thành Công, Thuận Thành, Tiên Phong, Trung Thành, Vạn Phái.

Ngày 17 tháng 6 năm 2019, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 530/QĐ-BXD về việc công nhận thị xã Phổ Yên là đô thị loại III.[3]

Ngày 15 tháng 2 năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 469/NQ-UBTVQH15 (nghị quyết có hiệu lực từ ngày 10 tháng 4 năm 2022)[2]. Theo đó:

  • Thành lập 9 phường: Đắc Sơn, Đông Cao, Hồng Tiến, Nam Tiến, Tân Hương, Tân Phú, Thuận Thành, Tiên Phong, Trung Thành trên cơ sở 9 xã có tên tương ứng
  • Thành lập thành phố Phổ Yên thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở toàn bộ 258,42 km² diện tích tự nhiên và 231.363 người của thị xã Phổ Yên.

Sau khi thành lập, thành phố Phổ Yên có 13 phường và 5 xã trực thuộc như hiện nay.

Tải Về File Bản Đồ Quy Hoạch Thị xã Phổ Yên

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021, Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Thị xã Phổ Yên được Đất nền Việt Nam cập nhật mới nhất (giai đoạn 2021 – 2030) bao gồm các địa giới hành chính:

Phường Ba Hàng, Phường Bắc Sơn, Phường Bãi Bông, Phường Đồng Tiến, Xã Đắc Sơn, Xã Đông Cao, Xã Hồng Tiến, Xã Minh Đức, Xã Nam Tiến, Xã Phúc Tân, Xã Phúc Thuận, Xã Tân Hương, Xã Tân Phú, Xã Thành Công, Xã Thuận Thành, Xã Tiên Phong, Xã Trung Thành, Xã Vạn Phái.

Hướng dẫn nhanh: File bản đồ quy hoạch là file số PDF, DGN, DWG,… thông thường file sẽ chứa dữ liệu rất nhiều và độ phân giải cao nên sẽ rất nặng và cần các phần mềm đọc file chuyên dụng như PDF Reader, Auto CAD, Microstation,… vậy nên cần tải và cài đặt các phần mềm tương ứng tại đây: https://datnenvietnam.com/tai-file/phan-mem-bat-dong-san/
Hoặc tham gia cộng đồng Đất nền Việt Nam để được hỗ trợ sử dụng miễn phí và trao đổi thông tin quy hoạch cùng đội ngũ admin và mọi người!

Câu Hỏi Và Giải Đáp Về Dữ Liệu Quy Hoạch

Dữ liệu quy hoạch của Đất nền Việt Nam chia sẽ là file chính gốc chưa qua chỉnh sữa hay thay đổi được tải về từ trang web sở tài nguyên môi trường của tỉnh và reupload lên google drive của web.

KHÔNG, Đất nền Việt Nam chia sẽ dữ liệu của 63 tỉnh thành hoàn toàn là miễn phí và hỗ trợ test quy hoạch miễn phí tới cộng động với mục đích chia sẽ để kết nối cơ hội.

Đọc bảng mô tả ký hiệu và sử dụng link tải trên bảng link download bằng chức năng tìm kiếm sẽ tìm ra được Tỉnh/Quận/Huyện cần tải file quy hoạch

Dữ liệu quy hoạch của chúng tôi chia sẽ tập trung chủ yếu dữ liệu Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, 2022 và Quy hoạch sử dụng đất tầm nhìn giai đoạn 2021 tới năm 2030. Nhưng vẫn có một số ngoại lệ các tỉnh thành chưa có hoặc chưa cập nhật file kế hoạch mới nhất thì chúng tôi vẫn up các dữ liệu tới ngày gần nhất của tỉnh thành đó.

Website làm vì cộng đồng không gắn quảng cáo không thu phí và vì vậy nếu bạn có lòng đóng góp để website phát triển tốt hơn thì chúng tôi có để lại thông tin Donate bên dưới. Xin cảm ơn và kính chúc bạn thật nhiều sức khoẻ.

Kiểm Tra Test Quy Hoạch Miễn Phí Từ Cộng Đồng

Dữ liệu bản đồ được chúng tôi cập nhật liên tục và tải về miễn phí, nếu thấy hữu ích và giá trị bạn có thể ủng hộ (donate) theo thông tin bên dưới. Xin cảm ơn !!!
Ngân hàng Quân Đội (MBBank) / Số TK : 669969688888 / Chủ TK: PHAM CHI THANH
Momo: https://nhantien.momo.vn/0908278807

Bởi vì dữ liệu của 63 Tỉnh Thành, 705 Quận, Huyện, Thị xã là rất lớn nên trong lúc sắp xếp, xử lý dữ liệu sẽ không tránh được việc sai sót, nhầm lẫn file, lỗi. Hãy bình luận ngay mỗi bên dưới bài viết nơi mà bạn thấy lỗi đó quản trị viên sẽ tiếp nhận và khắc phục sớm nhất có thể. Xin cảm ơn!

Quy định nhóm:

  • Nhóm hỗ trợ kiểm tra Quy hoạch Miễn Phí 100% cho tất cả mọi người không hạn chế số lần.
  • Nhóm làm vì cộng đồng không vì mục đích thương mại và sẽ mãi mãi Miễn Phí, giúp kết nối giao lưu và hỗ trợ lẫn nhau.
  • Kết quả kiểm tra QH có thể chính xác tới 99.9% so với địa chính vì phần mềm là 1.
  • Quy định gửi check QH mọi người cố gắng gửi nhiều thông tin về lô đất nhất có thể như: Hình sổ trang 2,3,trích lục địa chính, định vị,…
  • Có thể online nhóm sẽ check 24/24 hoặc 1 lúc sau đó mọi người vui lòng kiên nhẫn đợi, trường hợp khẩn cấp gọi 0904808000. Xin cảm ơn!
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
0 0 bình chọn
Article Rating
Đăng ký
Nhận thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Bạn đang nghĩ gì, hãy để lại bình luận nhé !x