Thị trấn Yên Thế

File Bản Đồ Quy Hoạch Huyện Lục Yên Tỉnh Yên Bái 2022 Mới

Bản Đồ Quy Hoạch Huyện Lục Yên có Thị trấn Yên Thế, Xã An Lạc, Xã An Phú, Xã Động Quan, Xã Khai Trung, Xã Khánh Hoà, Xã Khánh Thiện, Xã Lâm Thượng, Xã Liễu Đô, Xã Mai Sơn, Xã Minh Chuẩn, Xã Minh Tiến, Xã Minh Xuân, Xã Mường Lai, Xã Phan Thanh, Xã Phúc Lợi, Xã Tân Lập, Xã Tân Lĩnh, Xã Tân Phượng, Xã Tô Mậu, Xã Trúc Lâu, Xã Trung Tâm, Xã Vĩnh Lạc, Xã Yên Thắng

Read More »