File Bản Đồ Quy Hoạch Huyện Phong Thổ Tỉnh Lai Châu 2022 Mới

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Bao gồm các điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, thay đổi về hạ tầng gia thông, vị trí các loại mục đích sử dụng đất ở nông thôn, ở đô thị, mô tả các thay đổi quy hoạch của khu vực trong năm nay!

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất Huyện Phong Thổ năm 2021

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất Huyện Phong Thổ năm 2022

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Phong Thổ tầm nhìn năm 2021 – 2030

Banner Tai File Ban Do Quy Hoach Su Dung Dat 705 Huyen Phong Tho

Huyện Phong Thổ nằm ở phía bắc tỉnh Lai Châu, có vị trí địa lý:

Huyện Phong Thổ có 17 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Phong Thổ (huyện lỵ) và 16 xã: Bản LangDào SanHoang ThènHuổi LuôngKhổng LàoLản Nhì ThàngMa Li PhoMồ Sì SanMù SangMường SoNậm XePa Vây SửSì Lở LầuSin Suối HồTung Qua LìnVàng Ma Chải.

Thông Tin Cập Nhật Mới Nhất

Phong Thổ bắt đầu thuộc lãnh thổ Việt Nam vào năm 1432, khi Lê Thái Tổ đánh dẹp xong Đèo Cát Hãn, thu được đất Mường Lễ (vùng đất nay là tỉnh Lai Châu, đổi tên thành Phục Lễ). Thời Lê Thánh Tông, Phong Thổ là châu Chiêu Tấn phủ An Tây thừa tuyên (xứ) Hưng Hóa của Đại Việt, với thủ phủ là Mường Thu (sau là Phong Thu, tức thị trấn Phong Thổ ngày nay). Năm 1831, Phong Thổ là đất châu Chiêu Tấn phủ An Tây tỉnh Hưng Hóa nhà Nguyễn.

Đầu thế kỷ 19, châu Chiêu Tấn phủ An Tây trấn Hưng Hóa gồm 10 động, trại, và thôn đó là: động Thanh Quý (青癸), động Minh Lang (明琅), động Phong Thu (豐收), động Bình Lư (平盧), động Hồng Lương (洪良), động Dương Đạt (陽達), động Than Nguyên (滩源), thôn Ngọ Phúc (午復), thôn Ly Bô (離逋), trại Làng Nam (廊南) thuộc động Phong Thu[2].

Thời Pháp thuộc, người Pháp chia nhỏ tỉnh Hưng Hóa nhà Nguyễn ra thành nhiều tỉnh nhỏ, thì Phong Thổ được chia vào trong địa bàn tỉnh Lào Cai. Đầu thế kỷ 20 (khoảng 1920-1930), vùng đất này là trung tâm hành chính Phong Thổ thuộc châu Thủy Vĩ tỉnh Lào Kai xứ Bắc KỳLiên bang Đông Dương thuộc Pháp.[3]. Ngày 9 tháng 3 năm 1944, Thống sứ Bắc Kỳ ra Nghị định số 1.016/I, đổi tên đại lý Phong Thổ thành châu Phong Thổ trên cơ sở phủ Thủy Vĩ trả lại một số vùng trước đây Chiêu Tấn nhập vào. Theo đó, châu Phong Thổ gồm 4 xã: Phong Thổ (Mường So), Tam Đường (San Thàng), Dào SanBình Lư (Mường Lự), lỵ sở đặt tại Phong Thổ.

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Phong Thổ là huyện của tỉnh Lào Cai.

Năm 1948, thực dân Pháp lập ra “Xứ Thái tự trị” (còn có tên là Liên bang Thái tự do) nằm trong khối Liên hiệp Pháp, gồm ba tỉnh: Lai Châu, Sơn La và Phong Thổ. Tỉnh Phong Thổ gồm 5 châu: Mường So, Sình Hồ, Cốc Lếu – Bát Xát, Văn Bàn, Mường Than (Than Uyên), tỉnh lỵ đặt tại châu Mường So. Địa bàn Phong Thổ hiện nay chính là châu Mường So, ngoài 4 xã thành lập trước đây (Bình Lư, Tam Đường, Mường So, Dào San), thực dân Pháp đặt thêm một xã mới, lấy tên là Mồ Sì San.

Ngày 13 tháng 5 năm 1955, huyện Phong Thổ được chuyển từ tỉnh Lào Cai về Khu tự trị Thái Mèo.[4]

Ngày 27 tháng 10 năm 1962, Quốc hội ban hành nghị quyết về việc đổi tên Khu tự trị Thái Mèo thành Khu tự trị Tây Bắc và thành lập 3 tỉnh: Lai Châu, Sơn La và Nghĩa Lộ thuộc khu tự trị Tây Bắc.[5]

Lúc này, Phong Thổ trở thành huyện của tỉnh Lai Châu, gồm thị trấn Phong Thổ và 29 xã: Bản Bo, Bản Giang, Bản Hon, Bản Lang, Bình Lư, Dào San, Hồ Thầu, Hoang Thèn, Khổng Lào, Khun Há, Lản Nhì Thàng, Ma Li Chải, Ma Li Pho, Mồ Sì San, Mù Sang, Mường So, Nà Tăm, Nậm Loỏng, Nậm Xe, Nùng Nàng, Pa Vây Sử, Sì Lở Lầu, Sin Súi Hồ, Sùng Phài, Tả Lèng, Tam Đường, Thèn Sin, Tung Qua Lìn, Vàng Ma Chải.

Ngày 19 tháng 3 năm 1969, Bộ Nội vụ ra Quyết định số 143/NV, thành lập thị trấn nông trường Tam Đường.

Sau chiến tranh biên giới năm 1979, di chuyển huyện lỵ từ Mường So về khu vực 2 xã: Nậm Loỏng và Tam Đường.

Ngày 26 tháng 5 năm 1997, Chính phủ ban hành Nghị định 52-CP[6], giải thể thị trấn nông trường Tam Đường.

Đồng thời, chính thức xác lập vị trí mới của thị trấn Phong Thổ tại khu vực 2 xã: Nậm Loỏng và Tam Đường, còn khu vực thị trấn huyện lỵ cũ được giao cho xã Mường So quản lý.

Đến cuối năm 2001, huyện Phong Thổ bao gồm thị trấn Phong Thổ và 29 xã: Bản Bo, Bản Giang, Bản Hon, Bản Lang, Bình Lư, Dào San, Hồ Thầu, Hoang Thèn, Khổng Lào, Khun Há, Lản Nhì Thàng, Ma Li Chải, Ma Li Pho, Mồ Sì San, Mù Sang, Mường So, Nà Tăm, Nậm Loỏng, Nậm Xe, Nùng Nàng, Pa Vây Sử, Sì Lở Lầu, Sin Súi Hồ, Sùng Phài, Tả Lèng, Tam Đường, Thèn Sin, Tung Qua Lìn, Vàng Ma Chải.

Ngày 14 tháng 1 năm 2002, Chính phủ ban hành Nghị định 08/2002/NĐ-CP[7]. Theo đó, tách thị trấn Phong Thổ và 14 xã: Bản BoBản GiangBản HonBình LưHồ ThầuKhun HáLản Nhì ThàngNà TămNậm LoỏngNùng NàngSùng PhàiTam ĐườngTả LèngThèn Sin để thành lập huyện Tam Đường.

Ngày 26 tháng 11 năm 2003, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 22/2003/QH11 chia tỉnh Lai Châu cũ thành hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên[8], huyện Phong Thổ thuộc tỉnh Lai Châu mới, bao gồm 15 xã: Bản Lang, Dào San, Hoang Thèn, Khổng Lào, Ma Li Chải, Ma Li Pho, Mồ Sì San, Mù Sang, Mường So, Nậm Xe, Pa Vây Sử, Sì Lở Lầu, Sin Súi Hồ, Tung Qua Lìn và Vàng Ma Chải.

Ngày 10 tháng 10 năm 2004, thành lập thị trấn Phong Thổ trên cơ sở một phần diện tích và dân số của xã Mường So[9]. Cùng ngày, thị trấn Phong Thổ (cũ) và 2 xã: Nậm Loỏng, Tam Đường thuộc huyện Tam Đường được tách ra để thành lập thị xã Lai Châu mới (nay là thành phố Lai Châu).

Ngày 27 tháng 12 năm 2006, chuyển xã Lản Nhì Thàng thuộc huyện Tam Đường và xã Huổi Luông thuộc huyện Sìn Hồ về huyện Phong Thổ quản lý.[10]

Ngày 1 tháng 3 năm 2020, sáp nhập xã Ma Li Chải vào xã Sì Lở Lầu.[11]

Huyện Phong Thổ có 1 thị trấn và 16 xã như hiện nay.

Tải Về File Bản Đồ Quy Hoạch Huyện Phong Thổ

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021, Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Phong Thổ được Đất nền Việt Nam cập nhật mới nhất (giai đoạn 2021 – 2030) bao gồm các địa giới hành chính:

Thị trấn Phong Thổ, Xã Bản Lang, Xã Dào San, Xã Hoang Thèn, Xã Huổi Luông, Xã Khổng Lào, Xã Lả Nhì Thàng, Xã Ma Ly Pho, Xã Mồ Sì San, Xã Mù Sang, Xã Mường So, Xã Nậm Xe, Xã Pa Vây Sử, Xã Sì Lở Lầu, Xã Sin Suối Hồ, Xã Tông Qua Lìn, Xã Vàng Ma Chải.

Hướng dẫn nhanh: File bản đồ quy hoạch là file số PDF, DGN, DWG,… thông thường file sẽ chứa dữ liệu rất nhiều và độ phân giải cao nên sẽ rất nặng và cần các phần mềm đọc file chuyên dụng như PDF Reader, Auto CAD, Microstation,… vậy nên cần tải và cài đặt các phần mềm tương ứng tại đây: https://datnenvietnam.com/tai-file/phan-mem-bat-dong-san/
Hoặc tham gia cộng đồng Đất nền Việt Nam để được hỗ trợ sử dụng miễn phí và trao đổi thông tin quy hoạch cùng đội ngũ admin và mọi người!

Câu Hỏi Và Giải Đáp Về Dữ Liệu Quy Hoạch

Dữ liệu quy hoạch của Đất nền Việt Nam chia sẽ là file chính gốc chưa qua chỉnh sữa hay thay đổi được tải về từ trang web sở tài nguyên môi trường của tỉnh và reupload lên google drive của web.

KHÔNG, Đất nền Việt Nam chia sẽ dữ liệu của 63 tỉnh thành hoàn toàn là miễn phí và hỗ trợ test quy hoạch miễn phí tới cộng động với mục đích chia sẽ để kết nối cơ hội.

Đọc bảng mô tả ký hiệu và sử dụng link tải trên bảng link download bằng chức năng tìm kiếm sẽ tìm ra được Tỉnh/Quận/Huyện cần tải file quy hoạch

Dữ liệu quy hoạch của chúng tôi chia sẽ tập trung chủ yếu dữ liệu Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, 2022 và Quy hoạch sử dụng đất tầm nhìn giai đoạn 2021 tới năm 2030. Nhưng vẫn có một số ngoại lệ các tỉnh thành chưa có hoặc chưa cập nhật file kế hoạch mới nhất thì chúng tôi vẫn up các dữ liệu tới ngày gần nhất của tỉnh thành đó.

Website làm vì cộng đồng không gắn quảng cáo không thu phí và vì vậy nếu bạn có lòng đóng góp để website phát triển tốt hơn thì chúng tôi có để lại thông tin Donate bên dưới. Xin cảm ơn và kính chúc bạn thật nhiều sức khoẻ.

Kiểm Tra Test Quy Hoạch Miễn Phí Từ Cộng Đồng

Dữ liệu bản đồ được chúng tôi cập nhật liên tục và tải về miễn phí, nếu thấy hữu ích và giá trị bạn có thể ủng hộ (donate) theo thông tin bên dưới. Xin cảm ơn !!!
Ngân hàng Quân Đội (MBBank) / Số TK : 669969688888 / Chủ TK: PHAM CHI THANH
Momo: https://nhantien.momo.vn/0908278807

Bởi vì dữ liệu của 63 Tỉnh Thành, 705 Quận, Huyện, Thị xã là rất lớn nên trong lúc sắp xếp, xử lý dữ liệu sẽ không tránh được việc sai sót, nhầm lẫn file, lỗi. Hãy bình luận ngay mỗi bên dưới bài viết nơi mà bạn thấy lỗi đó quản trị viên sẽ tiếp nhận và khắc phục sớm nhất có thể. Xin cảm ơn!

Quy định nhóm:

  • Nhóm hỗ trợ kiểm tra Quy hoạch Miễn Phí 100% cho tất cả mọi người không hạn chế số lần.
  • Nhóm làm vì cộng đồng không vì mục đích thương mại và sẽ mãi mãi Miễn Phí, giúp kết nối giao lưu và hỗ trợ lẫn nhau.
  • Kết quả kiểm tra QH có thể chính xác tới 99.9% so với địa chính vì phần mềm là 1.
  • Quy định gửi check QH mọi người cố gắng gửi nhiều thông tin về lô đất nhất có thể như: Hình sổ trang 2,3,trích lục địa chính, định vị,…
  • Có thể online nhóm sẽ check 24/24 hoặc 1 lúc sau đó mọi người vui lòng kiên nhẫn đợi, trường hợp khẩn cấp gọi 0904808000. Xin cảm ơn!
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
0 0 bình chọn
Article Rating
Đăng ký
Nhận thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Bạn đang nghĩ gì, hãy để lại bình luận nhé !x
()
x