File Bản Đồ Quy Hoạch Huyện Phụng Hiệp Tỉnh Hậu Giang 2022 Mới

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Bao gồm các điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, thay đổi về hạ tầng gia thông, vị trí các loại mục đích sử dụng đất ở nông thôn, ở đô thị, mô tả các thay đổi quy hoạch của khu vực trong năm nay!

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất Huyện Phụng Hiệp năm 2021

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất Huyện Phụng Hiệp năm 2022

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Phụng Hiệp tầm nhìn năm 2021 – 2030

Banner Tai File Ban Do Quy Hoach Su Dung Dat 705 Huyen Phung Hiep

Huyện Phụng Hiệp là huyện có diện tích lớn nhất tỉnh Hậu Giang, có vị trí địa lý:

Huyện Phụng Hiệp có diện tích 485 km², dân số là 195.355 người[1], mật độ dân số đạt 388 người/km².

Đây là huyện có dân số đông nhất tỉnh.

Huyện Phụng Hiệp có 15 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 3 thị trấn: Cây Dương (huyện lỵ), Búng TàuKinh Cùng và 12 xã: Bình ThànhHiệp HưngHòa AnHòa MỹLong ThạnhPhụng HiệpPhương BìnhPhương PhúTân BìnhTân LongTân Phước HưngThạnh Hòa với 128 ấp.

Thông Tin Cập Nhật Mới Nhất

Theo Nghị định số 03/NĐ-76 ngày 24 tháng 2 năm 1976 và Quyết định số 17/QĐ-76 ngày 24 tháng 3 năm 1976, Chính phủ Việt Nam quyết định hợp nhất ba đơn vị hành chính cấp tỉnh ngang bằng nhau là tỉnh Sóc Trăngtỉnh Cần Thơ và thành phố Cần Thơ để thành lập tỉnh mới: tinh Hậu Giang. Lúc này, Phụng Hiệp là huyện của tỉnh Hậu Giang, ban đầu bao gồm thị trấn Phụng Hiệp (huyện lỵ) và 11 xã: Đại Thành, Hiệp Hưng, Hòa An, Hòa Mỹ, Long Thạnh, Phụng Hiệp, Phương Bình, Phương Phú, Tân Bình, Tân Phước Hưng, Thạnh Hòa.

Ngày 21 tháng 4 năm 1979, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 174-CP[4] về việc chia một số xã thuộc huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang như sau:

  • Chia xã Hòa An thành 3 xã: Hòa An, Hòa Lợi và Hòa Lộc.
  • Chia xã Tân Bình thành 3 xã: Tân Bình, Bình Chánh và Bình Thành.
  • Chia xã Hiệp Hưng thành 2 xã: Hiệp Hưng và Hưng Điền.

Ngày 16 tháng 9 năm 1989, huyện Phụng Hiệp được xác định các đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm thị trấn Phụng Hiệp và 14 : Đại Thành, Phụng Hiệp, Tân Long, Long Thạnh, Thạnh Hòa, Bình Thành, Tân Bình, Hòa An, Hòa Mỹ, Hiệp Hưng, Phương Bình, Phương Phú, Hưng Điền, Tân Phước Hưng.

Ngày 7 tháng 12 năm 1990, giải thể 3 xã Tân Long, Bình Thành và Hưng Điền[5]. Ngày 26 tháng 12 năm 1991Quốc hội Việt Nam ban hành Nghị quyết chia tỉnh Hậu Giang thành tỉnh Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng. Huyện Phụng Hiệp thuộc tỉnh Cần Thơ[6]. Năm 1993, huyện Phụng Hiệp trở lại gồm thị trấn Phụng Hiệp và 11 xã: Đại Thành, Hiệp Hưng, Hòa An, Hòa Mỹ, Long Thạnh, Phụng Hiệp, Phương Bình, Phương Phú, Tân Bình, Tân Phước Hưng, Thạnh Hòa.

Ngày 24 tháng 8 năm 1999Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 80/1999/NĐ-CP[7] về việc thành lập các xã thuộc các huyện Thốt Nốt và Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ. Theo đó, thành lập xã Tân Long trên cơ sở 2.172 ha diện tích tự nhiên và 15.799 nhân khẩu của xã Long Thạnh.

Ngày 4 tháng 8 năm 2000Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 28/2000/NĐ-CP[8] về việc thành lập thị trấn thuộc các huyện Thốt Nốt, Ô Môn và Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ. Theo đó:

  • Thành lập thị trấn Cây Dương trên cơ sở 1.512 ha diện tích tự nhiên và 7.981 nhân khẩu của xã Hiệp Hưng
  • Thành lập thị trấn Kinh Cùng trên cơ sở 1.300 ha diện tích tự nhiên và 10.288 nhân khẩu của xã Hoà An.

Ngày 19 tháng 4 năm 2002Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 47/2002/NĐ-CP[9] về việc thành lập các xã thuộc các huyện Ô Môn, Phụng Hiệp và Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Theo đó, thành lập xã Bình Thành trên cơ sở 2.392,97 ha diện tích tự nhiên và 9.497 nhân khẩu của xã Tân Bình.

Ngày 12 tháng 5 năm 2003Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 48/2003/NĐ-CP[10] về việc thành lập các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Châu Thành A, Ô Môn, Phụng Hiệp và thị xã Vị Thanh, tỉnh Cần Thơ. Theo đó, thành lập xã Tân Thành trên cơ sở 1.481,1 ha diện tích tự nhiên và 6.924 nhân khẩu của xã Đại Thành.

Ngày 26 tháng 11 năm 2003Quốc hội Việt Nam thông qua Nghị quyết số 22/2003/QH11[11] về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh. Theo đó, chia tỉnh Cần Thơ thành thành phố Cần Thơ trực thuộc trung ương và tỉnh Hậu Giang. Huyện Phụng Hiệp thuộc tỉnh Hậu Giang, bao gồm 3 thị trấn: Phụng Hiệp, Cây Dương, Kinh Cùng và 14 xã: Đại Thành, Phụng Hiệp, Tân Long, Tân Thành, Bình Thành, Long Thạnh, Thạnh Hoà, Tân Bình, Hoà An, Hoà Mỹ, Hiệp Hưng, Phương Bình, Phương Phú, Tân Phước Hưng.

Ngày 26 tháng 7 năm 2005Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 98/2005/NĐ-CP[12] về việc thành lập thị xã Tân Hiệp thuộc tỉnh Hậu Giang. Theo đó, thành lập thị xã Tân Hiệp (nay là thành phố Ngã Bảy) trên cơ sở điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Phụng Hiệp, xã Đại Thành, xã Tân Thành, 1.932,76 ha diện tích tự nhiên và 11.482 nhân khẩu của xã Phụng Hiệp, 220 ha diện tích tự nhiên và 1.170 nhân khẩu của xã Tân Phước Hưng.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, huyện Phụng Hiệp còn lại 48.481,05 ha diện tích tự nhiên và 205.460 người, có 14 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 12 xã: Phụng Hiệp, Tân Phước Hưng, Tân Bình, Hoà An, Phương Bình, Phương Phú, Hoà Mỹ, Hiệp Hưng, Thạnh Hoà, Bình Thành, Tân Long, Long Thạnh và các thị trấn Cây Dương, Kinh Cùng.

Ngày 24 tháng 1 năm 2011Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị quyết số 06/NQ-CP[13] về việc thành lập thị trấn Búng Tàu trên cơ sở điều chỉnh 1.518,5 ha diện tích tự nhiên và 7.413 nhân khẩu của xã Tân Phước Hưng.

Huyện Phụng Hiệp có 48.555 ha diện tích tự nhiên và 210.089 nhân khẩu; có 15 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 12 xã: Phương Bình, Phương Phú, Bình Thành, Tân Long, Tân Bình, Long Thạnh, Thạnh Hòa, Hòa An, Hòa Mỹ, Phụng Hiệp, Hiệp Hưng, Tân Phước Hưng và 3 thị trấn: Cây Dương, Kinh Cùng, Búng Tàu.

Tải Về File Bản Đồ Quy Hoạch Huyện Phụng Hiệp

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021, Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Phụng Hiệp được Đất nền Việt Nam cập nhật mới nhất (giai đoạn 2021 – 2030) bao gồm các địa giới hành chính:

Thị trấn Búng Tàu, Thị trấn Cây Dương, Thị trấn Kinh Cùng, Xã Bình Thành, Xã Hiệp Hưng, Xã Hòa An, Xã Hòa Mỹ, Xã Long Thạnh, Xã Phụng Hiệp, Xã Phương Bình, Xã Phương Phú, Xã Tân Bình, Xã Tân Long, Xã Tân Phước Hưng, Xã Thạnh Hòa.

Hướng dẫn nhanh: File bản đồ quy hoạch là file số PDF, DGN, DWG,… thông thường file sẽ chứa dữ liệu rất nhiều và độ phân giải cao nên sẽ rất nặng và cần các phần mềm đọc file chuyên dụng như PDF Reader, Auto CAD, Microstation,… vậy nên cần tải và cài đặt các phần mềm tương ứng tại đây: https://datnenvietnam.com/tai-file/phan-mem-bat-dong-san/
Hoặc tham gia cộng đồng Đất nền Việt Nam để được hỗ trợ sử dụng miễn phí và trao đổi thông tin quy hoạch cùng đội ngũ admin và mọi người!

Câu Hỏi Và Giải Đáp Về Dữ Liệu Quy Hoạch

Dữ liệu quy hoạch của Đất nền Việt Nam chia sẽ là file chính gốc chưa qua chỉnh sữa hay thay đổi được tải về từ trang web sở tài nguyên môi trường của tỉnh và reupload lên google drive của web.

KHÔNG, Đất nền Việt Nam chia sẽ dữ liệu của 63 tỉnh thành hoàn toàn là miễn phí và hỗ trợ test quy hoạch miễn phí tới cộng động với mục đích chia sẽ để kết nối cơ hội.

Đọc bảng mô tả ký hiệu và sử dụng link tải trên bảng link download bằng chức năng tìm kiếm sẽ tìm ra được Tỉnh/Quận/Huyện cần tải file quy hoạch

Dữ liệu quy hoạch của chúng tôi chia sẽ tập trung chủ yếu dữ liệu Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, 2022 và Quy hoạch sử dụng đất tầm nhìn giai đoạn 2021 tới năm 2030. Nhưng vẫn có một số ngoại lệ các tỉnh thành chưa có hoặc chưa cập nhật file kế hoạch mới nhất thì chúng tôi vẫn up các dữ liệu tới ngày gần nhất của tỉnh thành đó.

Website làm vì cộng đồng không gắn quảng cáo không thu phí và vì vậy nếu bạn có lòng đóng góp để website phát triển tốt hơn thì chúng tôi có để lại thông tin Donate bên dưới. Xin cảm ơn và kính chúc bạn thật nhiều sức khoẻ.

Kiểm Tra Test Quy Hoạch Miễn Phí Từ Cộng Đồng

Dữ liệu bản đồ được chúng tôi cập nhật liên tục và tải về miễn phí, nếu thấy hữu ích và giá trị bạn có thể ủng hộ (donate) theo thông tin bên dưới. Xin cảm ơn !!!
Ngân hàng Quân Đội (MBBank) / Số TK : 669969688888 / Chủ TK: PHAM CHI THANH
Momo: https://nhantien.momo.vn/0908278807

Bởi vì dữ liệu của 63 Tỉnh Thành, 705 Quận, Huyện, Thị xã là rất lớn nên trong lúc sắp xếp, xử lý dữ liệu sẽ không tránh được việc sai sót, nhầm lẫn file, lỗi. Hãy bình luận ngay mỗi bên dưới bài viết nơi mà bạn thấy lỗi đó quản trị viên sẽ tiếp nhận và khắc phục sớm nhất có thể. Xin cảm ơn!

Quy định nhóm:

  • Nhóm hỗ trợ kiểm tra Quy hoạch Miễn Phí 100% cho tất cả mọi người không hạn chế số lần.
  • Nhóm làm vì cộng đồng không vì mục đích thương mại và sẽ mãi mãi Miễn Phí, giúp kết nối giao lưu và hỗ trợ lẫn nhau.
  • Kết quả kiểm tra QH có thể chính xác tới 99.9% so với địa chính vì phần mềm là 1.
  • Quy định gửi check QH mọi người cố gắng gửi nhiều thông tin về lô đất nhất có thể như: Hình sổ trang 2,3,trích lục địa chính, định vị,…
  • Có thể online nhóm sẽ check 24/24 hoặc 1 lúc sau đó mọi người vui lòng kiên nhẫn đợi, trường hợp khẩn cấp gọi 0904808000. Xin cảm ơn!
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
0 0 bình chọn
Article Rating
Đăng ký
Nhận thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Bạn đang nghĩ gì, hãy để lại bình luận nhé !x