File Bản Đồ Quy Hoạch Thành phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên 2022 Mới

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Bao gồm các điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, thay đổi về hạ tầng gia thông, vị trí các loại mục đích sử dụng đất ở nông thôn, ở đô thị, mô tả các thay đổi quy hoạch của khu vực trong năm nay!

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất Thành phố Thái Nguyên năm 2021

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất Thành phố Thái Nguyên năm 2022

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Thành phố Thái Nguyên tầm nhìn năm 2021 – 2030

Banner Tai File Ban Do Quy Hoach Su Dung Dat 705 Thanh pho Thai Nguyen

Thành phố Thái Nguyên là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thái Nguyên, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học – kỹ thuật, y tế, du lịch, dịch vụ của tỉnh Thái Nguyên và vùng trung du miền núi phía Bắc; trung tâm vùng trung du, miền núi Bắc Bộ, cách thủ đô Hà Nội 80 km, có vị trí địa lý:

Thành phố Thái Nguyên có diện tích 222,93 km², dân số năm 2017 là 362.921 người, mật độ dân số đạt 1.628 người/km2.

Thành phố Thái Nguyên có 32 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 21 phường: Cam GiáChùa HangĐồng BẩmĐồng QuangGia SàngHoàng Văn ThụHương SơnPhan Đình PhùngPhú XáQuan TriềuQuang TrungQuang VinhTân LậpTân LongTân ThànhTân ThịnhThịnh ĐánTích LươngTrung ThànhTrưng VươngTúc Duyên và 11 xã: Cao NgạnĐồng LiênHuống ThượngLinh SơnPhúc HàPhúc TrìuPhúc XuânQuyết ThắngSơn CẩmTân CươngThịnh Đức.

Thông Tin Cập Nhật Mới Nhất

Sau Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, thị xã Thái Nguyên là tỉnh lỵ tỉnh Thái Nguyên.

Năm 1956, khu Tự trị Việt Bắc được thành lập, thị xã Thái Nguyên vừa là tỉnh lỵ tỉnh Thái Nguyên, vừa là Thủ phủ của Khu Tự trị Việt Bắc, gồm 3 phường: Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Trưng Vương.

Năm 1958, cắt một phần đất của các xã Đồng Bẩm, Cao Ngạn, Hóa Thượng thuộc huyện Đồng Hỷ để thành lập thị trấn Núi Voi và tiểu khu Chiến Thắng.

Theo quyết định số 114/CP ngày 19 tháng 10 năm 1962 của Thủ tướng Chính phủ, thị xã Thái Nguyên được nâng cấp thành thành phố Thái Nguyên, thuộc tỉnh Thái Nguyên, với tổng diện tích tự nhiên hơn 100 km2 và dân số khoảng 60.000 người; cùng thời điểm này, chuyển 4 xã Cam Giá, Túc Duyên, Quang Vinh, Đồng Bẩm, các xóm Chùa, Quan Triều của xã Lương Sơn, các xóm Hòa Bình, Minh Cầu, Thống Nhất, Cầu Tre, Tiến Thành, Cấp Tiến của xã Đồng Quang, các xóm Thành, Phố, Ôn Lương của xã Tích Lương (thuộc huyện Đồng Hỷ); các xóm Nhân Thịnh, Ngọc Tâm của xã Thượng Đình (sáp nhập vào xã Lương Sơn), các xóm Ngân, Na Hoàng, Tiến Bộ, Phú Thái, Lương Thịnh, Tân Trung của xã Lương Sơn, xóm Hanh của xã Đào Xá (thuộc huyện Phú Bình); xóm Tân Long của xã Sơn Cẩm (thuộc huyện Phú Lương) và thị trấn Trại Cau về thành phố Thái Nguyên quản lý.

Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội và tăng cường khả năng quốc phòng, theo quyết định ngày 21 tháng 4 năm 1965 của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn sáp nhập thành tỉnh Bắc Thái, thành phố Thái Nguyên là tỉnh lỵ tỉnh Bắc Thái, bao gồm 10 phường: Chiến Thắng, Hoàng Văn Thụ, Hương Sơn, Phan Đình Phùng, Phú Xá, Quan Triều, Tân Long, Tân Thành, Trung Thành, Trưng Vương; 2 thị trấn: Núi Voi và Trại Cau và 7 xã: Cam Giá, Đồng Bẩm, Đồng Quang, Gia Sàng, Lương Sơn, Quang Vinh, Túc Duyên.[7]

Ngày 21 tháng 10 năm 1982, chuyển thị trấn Núi Voi thành phường Núi Voi và chuyển thị trấn Trại Cau về huyện Đồng Hỷ quản lý[8].

Để phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Thái Nguyên và huyện Đồng Hỷ, ngày 2 tháng 4 năm 1985Hội đồng Bộ trưởng (nay là Hội đồng Chính phủ) ra quyết định số 102/HĐBT điều chỉnh địa giới huyện Đồng Hỷ sang phía đông bắc sông Cầu; thành phố Thái Nguyên tiếp nhận thêm 7 xã phía tây và tây bắc của huyện Đồng Hỷ: Phúc Hà, Phúc Xuân, Phúc Trìu, Tân Cương, Thịnh Đán, Thịnh Đức và Tích Lương, đồng thời cắt xã Đồng Bẩm và 2 phường Chiến Thắng, Núi Voi về huyện Đồng Hỷ quản lý[9].

Ngày 8 tháng 4 năm 1985, Hội đồng Bộ trưởng ra Quyết định số 109/HĐBT, thành lập phường Tân Thịnh (tách ra từ xã Thịnh Đán), và chuyển 3 xã Đồng Quang, Cam Giá, Gia Sàng thành 3 phường có tên tương ứng.[10]

Theo Quyết định số 25/HĐBT ngày 13 tháng 2 năm 1987 của Hội đồng Bộ trưởng, chuyển 2 xã Túc Duyên, Quang Vinh thành 2 phường có tên tương ứng; phường Tân Thịnh được chia thành 2 phường Tân Thịnh và Tân Lập.[11]

Thực hiện Nghị định số 64/CP ngày 11 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ, phường Đồng Quang tách thành 2 phường: Đồng Quang và Quang Trung.

Theo Quyết định ngày 6 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội khóa IX, tỉnh Bắc Thái được tách thành 2 tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn, thành phố Thái Nguyên là tỉnh lỵ tỉnh Thái Nguyên, gồm 17 phường: Cam Giá, Đồng Quang, Gia Sàng, Hoàng Văn Thụ, Hương Sơn, Phan Đình Phùng, Phú Xá, Quan Triều, Quang Trung, Quang Vinh, Tân Lập, Tân Long, Tân Thành, Tân Thịnh, Trung Thành, Trưng Vương, Túc Duyên và 8 xã: Lương Sơn, Phúc Hà, Phúc Trìu, Phúc Xuân, Tân Cương, Thịnh Đán, Thịnh Đức, Tích Lương.[12]

Ngày 14 tháng 10 năm 2002, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 135/2002/QĐ-TTG công nhận thành phố Thái Nguyên là đô thị loại II.[13]

Theo Quyết định số 14/2004/NĐ-CP, ngày 1 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ, thành lập phường Thịnh Đán trên cơ sở điều chỉnh một phần diện tích và dân số của phường Tân Thịnh; đổi tên xã Thịnh Đán thành xã Quyết Thắng.[14]

Ngày 31 tháng 7 năm 2008, Chính phủ đã có Nghị định số 84/2008-CP về điều chỉnh địa giới huyện Đồng Hỷ để mở rộng thành phố Thái Nguyên, bàn giao hai xã Cao Ngạn và Đồng Bẩm về thành phố Thái Nguyên.[15]

Ngày 1 tháng 9 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 1615/QĐ-TTG công nhận thành phố Thái Nguyên là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thái Nguyên.[16]

Ngày 13 tháng 1 năm 2011, Chính phủ đã có nghị quyết số 05/NQ-CP về giải thể, điều chỉnh địa giới để thành lập các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; theo đó, chuyển xã Tích Lương thành phường Tích Lương thuộc thành phố Thái Nguyên.[17]

Ngày 15 tháng 5 năm 2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 932/NQ-UBTVQH13[18]. Theo đó, chuyển xã Lương Sơn thuộc thành phố Thái Nguyên về thị xã Sông Công quản lý (nay là phường Lương Sơn thuộc thành phố Sông Công).

Thành phố Thái Nguyên còn lại 17.069,76 ha diện tích tự nhiên và 306.842 người với 27 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 19 phường và 8 xã.

Ngày 18 tháng 8 năm 2017, chuyển xã Sơn Cẩm của huyện Phú Lương, 2 xã Linh Sơn, Huống Thượng, thị trấn Chùa Hang của huyện Đồng Hỷ và xã Đồng Liên của huyện Phú Bình với tổng cộng 52,4 km² diện tích tự nhiên và 45.341 người về thành phố Thái Nguyên quản lý. Đồng thời chuyển xã Đồng Bẩm thành phường Đồng Bẩm, chuyển thị trấn Chùa Hang thành phường Chùa Hang.[19]

Sau khi điều chỉnh địa giới và thành lập các phường, thành phố Thái Nguyên có 222,93 km² diện tích tự nhiên, dân số 362.921 người; có 32 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 21 phường và 11 xã.

Tải Về File Bản Đồ Quy Hoạch Thành phố Thái Nguyên

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021, Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Thành phố Thái Nguyên được Đất nền Việt Nam cập nhật mới nhất (giai đoạn 2021 – 2030) bao gồm các địa giới hành chính:

Phường Cam Giá, Phường Chùa Hang, Phường Đồng Bẩm, Phường Đồng Quang, Phường Gia Sàng, Phường Hoàng Văn Thụ, Phường Hương Sơn, Phường Phan Đình Phùng, Phường Phú Xá, Phường Quán Triều, Phường Quang Trung, Phường Quang Vinh, Phường Tân Lập, Phường Tân Long, Phường Tân Thành, Phường Tân Thịnh, Phường Thịnh Đán, Phường Tích Lương, Phường Trung Thành, Phường Trưng Vương, Phường Túc Duyên, Xã Cao Ngạn, Xã Đồng Liên, Xã Huống Thượng, Xã Linh Sơn, Xã Phúc Hà, Xã Phúc Trìu, Xã Phúc Xuân, Xã Quyết Thắng, Xã Sơn Cẩm, Xã Tân Cương, Xã Thịnh Đức.

Hướng dẫn nhanh: File bản đồ quy hoạch là file số PDF, DGN, DWG,… thông thường file sẽ chứa dữ liệu rất nhiều và độ phân giải cao nên sẽ rất nặng và cần các phần mềm đọc file chuyên dụng như PDF Reader, Auto CAD, Microstation,… vậy nên cần tải và cài đặt các phần mềm tương ứng tại đây: https://datnenvietnam.com/tai-file/phan-mem-bat-dong-san/
Hoặc tham gia cộng đồng Đất nền Việt Nam để được hỗ trợ sử dụng miễn phí và trao đổi thông tin quy hoạch cùng đội ngũ admin và mọi người!

Câu Hỏi Và Giải Đáp Về Dữ Liệu Quy Hoạch

Dữ liệu quy hoạch của Đất nền Việt Nam chia sẽ là file chính gốc chưa qua chỉnh sữa hay thay đổi được tải về từ trang web sở tài nguyên môi trường của tỉnh và reupload lên google drive của web.

KHÔNG, Đất nền Việt Nam chia sẽ dữ liệu của 63 tỉnh thành hoàn toàn là miễn phí và hỗ trợ test quy hoạch miễn phí tới cộng động với mục đích chia sẽ để kết nối cơ hội.

Đọc bảng mô tả ký hiệu và sử dụng link tải trên bảng link download bằng chức năng tìm kiếm sẽ tìm ra được Tỉnh/Quận/Huyện cần tải file quy hoạch

Dữ liệu quy hoạch của chúng tôi chia sẽ tập trung chủ yếu dữ liệu Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, 2022 và Quy hoạch sử dụng đất tầm nhìn giai đoạn 2021 tới năm 2030. Nhưng vẫn có một số ngoại lệ các tỉnh thành chưa có hoặc chưa cập nhật file kế hoạch mới nhất thì chúng tôi vẫn up các dữ liệu tới ngày gần nhất của tỉnh thành đó.

Website làm vì cộng đồng không gắn quảng cáo không thu phí và vì vậy nếu bạn có lòng đóng góp để website phát triển tốt hơn thì chúng tôi có để lại thông tin Donate bên dưới. Xin cảm ơn và kính chúc bạn thật nhiều sức khoẻ.

Kiểm Tra Test Quy Hoạch Miễn Phí Từ Cộng Đồng

Dữ liệu bản đồ được chúng tôi cập nhật liên tục và tải về miễn phí, nếu thấy hữu ích và giá trị bạn có thể ủng hộ (donate) theo thông tin bên dưới. Xin cảm ơn !!!
Ngân hàng Quân Đội (MBBank) / Số TK : 669969688888 / Chủ TK: PHAM CHI THANH
Momo: https://nhantien.momo.vn/0908278807

Bởi vì dữ liệu của 63 Tỉnh Thành, 705 Quận, Huyện, Thị xã là rất lớn nên trong lúc sắp xếp, xử lý dữ liệu sẽ không tránh được việc sai sót, nhầm lẫn file, lỗi. Hãy bình luận ngay mỗi bên dưới bài viết nơi mà bạn thấy lỗi đó quản trị viên sẽ tiếp nhận và khắc phục sớm nhất có thể. Xin cảm ơn!

Quy định nhóm:

  • Nhóm hỗ trợ kiểm tra Quy hoạch Miễn Phí 100% cho tất cả mọi người không hạn chế số lần.
  • Nhóm làm vì cộng đồng không vì mục đích thương mại và sẽ mãi mãi Miễn Phí, giúp kết nối giao lưu và hỗ trợ lẫn nhau.
  • Kết quả kiểm tra QH có thể chính xác tới 99.9% so với địa chính vì phần mềm là 1.
  • Quy định gửi check QH mọi người cố gắng gửi nhiều thông tin về lô đất nhất có thể như: Hình sổ trang 2,3,trích lục địa chính, định vị,…
  • Có thể online nhóm sẽ check 24/24 hoặc 1 lúc sau đó mọi người vui lòng kiên nhẫn đợi, trường hợp khẩn cấp gọi 0904808000. Xin cảm ơn!
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
0 0 bình chọn
Article Rating
Đăng ký
Nhận thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Bạn đang nghĩ gì, hãy để lại bình luận nhé !x
()
x